GİRİŞ

VAAT EDİLEN GERÇEK YURT: AHİRET

SONSUZ AZAP

KIYAMET

HESAP GÜNÜ

CEHENNEM

SONSUZ AZAP

Site boyunca Allah'ın varlığının açık delillerini, Allah'ı inkara dayalı sistemin kimler tarafından teşvik edildiğini ve bu kişilerin nasıl bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını anlattık. Anlatılanların tümü 'dünya hayatı' için geçerli olan konulardı. Ancak konunun bir de ölümden sonrası, yani "ahiret"i ilgilendiren yönü üzerinde durmak gerekir.
İnsanlar arasında Allah'ı inkara dayalı sistemleri yaygınlaştırmaya çalışan kişiler, dünyada kendilerini takip edenlere sıkıntılı bir yaşam sunmaktadırlar. Ve bu kişiler ahirette de, peşlerinden sürükledikleri insanların azabına sebep olacaklardır. Üstelik dünyada kendilerini izleyen akılsız insanlara gösterdikleri ilgiyi, orada hiçbir şekilde göstermeyeceklerdir. Aksine orada azaptan kurtulabilmek için, "Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümüne sahip olsa bunu (azaba karşılık) mutlaka fidye olarak verirdi..." (Yunus Suresi, 54) ayetinde bildirildiği gibi yalnız kendilerini kurtarma derdi içinde olacaklardır. Dünyada inkara önderlik eden kişilerin gösterecekleri tavır başka ayetlerle de insanlara bildirilmiştir:

... Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için: "Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler. (Allah da:) "Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz" diyecek. (Bu sefer) Önde gelenler, sonda yer alanlara diyecekler ki: "Sizin bize göre bir üstünlüğünüz yoktur, kazandıklarınıza karşılık olarak azabı tadın." (Araf Suresi, 38-39)

Görüldüğü gibi, kişilerin inkarda önde gidenlerden veya geride kalanlardan olmaları, durumlarında önemli bir değişiklik yaratmaz. Sonuç olarak her iki grup da hüsrana uğramış ve dünyada işledikleri günahlar sebebiyle sonsuz bir azabı haketmişlerdir. Allah Kuran'da bu kişilerin, kıyamet günü, hesap günü ve cehennemde içinde bulunacakları ruh halini, ortamı ve yaşayacakları azabı detaylı olarak tarif etmiştir.